-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38867 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با استناد به آية 57 سورة احزاب، هر مسلمان وظيفه دارد، بر محمد و آل محمد6 صلوات بفرستد، اما با تأسف در جامعه، ميبينيم كه بعد از نام ائمه: صلوات نميفرستند، ولي بعد از نام امام خميني و رهبر معظم انقلاب، صلوات ميفرستند. با اين كار، اين شبهه بين اهل سنّت و شيعه، پيدا ميشود كه ـ نعوذ بالله ـ اين دو نفر از معصومين بالاترند; لطفاً در اين باره، با استناد به قرآن جواب دهيد.

فرهنگ ديني ما اقتضا دارد كه در برخورد با ديگران، و در آغاز سخن، از درود و سلام، كه پيام آور محبّت و صميميّت و سلامتي است، استفاده نماييم. نمود اين فرهنگ، در تكريم و تعظيم شخصيتهاي ديني و مذهبي است كه صدر نشين آنهاخاتم پيامبراناست. طبق آية فوق، مسلمانان وظيفه دارند كه به پيامبر اكرمدرود و سلام بفرستند كه طبق فرمايش امام صادقبه معناي دعا براي آن حضرت است.(ميزان الحكمه، محمد ريشهري، ج 7، ص 3166، دارالحديث.)

خداي متعال خود، معلّم انسان است و به شخصيتهاي بزرگ، از جمله حضرت ابراهيمغ و پيامبر اكرمدرود فرستاده است. معناي صلوات اين است كه خدايا! بر پيامبر و آل او درود فرست.

بر اين اساس، صلوات، براي شعار مذهبي، جهت تكريم افراد، مطرح شده است كه افراد جامعة ديني، براي ابراز احساسات خود، نسبت به شخصيّتهاي محبوب از آن استفاده ميكند، چنان كه در جوامع غير ديني، از كف و سوت و.. استفاده ميشود; از اين رو، افراد در فرهنگ ديني، با سلام و درود تكريم ميشوند و نسبت به پيامبر، همان صلوات مشهور و نسبت به ائمه بزرگوار، عليه الصّلاة والسّلام به كار ميرود كه همان معنا را ميرساند و هنگام ذكر نام رهبر انقلاب نيز، ذكر صلوات، نوعي تكريم محسوب ميشود و به هيچ وجه، منظور،تقديم اين بزرگواران بر معصومين: نميباشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.